Kabelové soubory TE

Kompletní sortiment kabelových souborů TE Connectivity

POPIS

 

TE Connectivity (dříve Tyco Electronics) vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh inovované kabelové armatury Raychem, které těží ze špičkových znalostí firmy na poli technologie materiálů. Všechny výrobky jsou navrženy tak, aby pomáhaly našim zákazníkům zvyšovat spolehlivost a ekonomičnost jejich distribučních sítí a zařízení. Tento katalog obsahuje koncovky, spojky, připojovací systémy a příslušenství k nejčastěji používaným kabelům pro rozvod elektrické energie a průmyslové rozvody ve střední a východní Evropě.

Obracejte se na nás s dotazy v případě, že budete potřebovat technickou pomoc a další informace o kabelových souborech nebo jiných skupinách výrobků.

vlastnosti přednosti užitek
radiačně zesítěný materiál neomezená skladovací doba žádné tráty při skladování
mechanická pevnost dlouhá životnost
chemická odolnost
uvedení do provozu okamžitě po montáži zkrácení doby výpadků elektrické energie
teplem smrštitelný materiál     vynikající aplikační rozsah menší skladové zásoby
nezávislost na tolerancích montážní a provozní spolehlivost
použití teplem tavitelných lepidel výtečné utěsnění a provozní spolehlivost
žádné zmenšování smršťovacích sil spolehlivost montáže
možnost smršťování při nízkých teplotách mnohostranné použití
konstrukce Raychem    specifikace s bohatou rezervou provozní spolehlivost
v náročných podmínkách
vhodné pro různé typy kabelů a jejich velikostí od různých výrobců univerzální použití 
standardní montážní postupy spolehlivost montáže 
tolerování typických odchylek při přípravě kabelů v praxi
netoxický a neškodný životnímu prostředí  zdraví neškodný zdraví a bezpečnost
minimální a životní prostředí neohrožující odpady nízké náklady na likvidaci
kompletní soubory s testováním izolace ve výrobě  jednoduchá montáž provozní spolehlivost
rychlá montáž kratší doba výpadku
třívrstvá trubice: elastomerová + teplem smrštitelná izolace + polovodivá vrstva  zlepšený kontakt mezi trubicemi provozní spolehlivost 
snížení částečných výbojů
pole řídící trubice, vrstva nebo plát  jeden kus, menší riziko chybného umístění provozní spolehlivost 
snížená úroveň částečných výbojů